Musiałam! Nie mogę już dłużej czytać tych językowych kalectw!