Posts Tagged ‘Podejmowanie deycyzji’

Podejmowanie decyzji

Najtrudniej jest zawsze podjąć jakąkolwiek decyzję. Tak lub nie.
Trwanie w zawieszeniu pomiędzy tymi dwoma krótkimi słowami degeneruje życie czasem na wiele tygodni, miesięcy, a nawet lat.