Czy potrafisz odpoczywać?+

Czy potrafisz odpoczywać?