Czas mija jednakowo dla wszystkich. I pracusiów i leniuchów+

Czas mija jednakowo dla wszystkich. I pracusiów i leniuchów