Dlaczego, mimo ogromnego wysiłku, jaki wkładasz w każdą działalność, nie odnosisz sukcesów?