Czas mija jednakowo dla wszystkich. I pracusiów i leniuchów