Cybernetyczny mechanizm wyszukiwania celów – część 2